Nyelvvizsgák - ORIGÓ

Az ELTE ONYC (Origó Nyelvi Centrum), vagy korábbi nevén az ELTE ITK (ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ) a legrégebbi magyarországi nyelvvizsgaközpont, melynek Origó nevű nyelvvizsgája majdnem 30 nyelven tehető le az ország több városában különböző vizsgahelyeken, köztük a Debreceni Nyelviskolában is. A vizsgák modulszerűen működnek, ami a vizsgázó számára lehetővé teszi, hogy szóbeli (beszédkészség és hallott szöveg értése) és írásbeli (nyelvtan, szókincs, fordítás, íráskészség, olvasott szöveg értése) vizsgáját külön-külön is letehesse. 2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók. Mivel ez egy kétnyelvű nyelvvizsga, olyan nyelvtanulóknak javasoljuk, akik stabil nyelvtani tudással rendelkeznek, és fordítás terén is van némi tapasztalatuk - természetesen nyelvtanulói szinten. Azok számára is szerencsés ezt a vizsgát választani, akik időhiány vagy egyéb ok miatt nem tudják / akarják egyszerre letenni a szó- és írásbeli részét a vizsgának, vagy már sikeresen megszerezték valamely más nyelvvizsga szó- vagy írásbeli részét, és szeretnék kiegészíteni azt. Bár az utóbbi években egyértelműen nőtt az egynyelvű vizsgát letevők száma, továbbra is nagy számban választják az Origót, főleg a tizenévesek és a fiatalok.

Igény esetén nyelviskolánk bármilyen szinten szervez szóbeli Origó próbanyelvvizsgát. A részletekről, kérjük, érdeklődjön irodánkban!

Az ORIGÓ nyelvvizsga a Debreceni Nyelviskolában

A Debreceni Nyelviskola Kft. 2008. nyarától az ELTE ONYC (akkor ELTE ITK) Origó vizsgarendszerének bejelentett vizsgahelyeként működik. A vizsgára való jelentkezéshez Jelentkezési Lapot kell kitölteni, amely a Debreceni Nyelviskolában, mint vizsgahelyen átvehető. A Jelentkezési Lapot abba az intézménybe kell eljuttatni, ahol a jelentkező vizsgázni kíván (Debreceni Nyelviskola Kft., 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fsz. 5.), s mellékelni kell a vizsgadíj befizetéséről szóló csekkszelvény eredetijét, vagy átutalás esetén az átutalási megbízást.

A jelentkezési lapon a vizsgázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön.

Vizsgatípusok:

Alap-, közép-, felsőfokú nyelvvizsga (mindhárom fokon)

Szóbeli vizsga: a jelölt beszédértés + beszédkészség mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. A beszédértést két helyen mérik: a bizottsági szóbeli vizsgán, illetve a gépi hang (labor) vizsgán.

Írásbeli vizsga: a jelölt az íráskészség + olvasott szöveg értése mérésére szolgáló feladatokat (nyomtatott szótárral), valamint közép-, és felsőfokon 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai tesztet old meg (szótár nélkül).
FIGYELEM! A 2016 májusi vizsgaidőszakkal kezdődően egyik szinten sem lesz többé nyelvtani teszt az írásbeli Origó nyelvvizsgákon!

Komplex vizsga: a jelölt mind a négy készség mérésére szolgáló feladatokat old meg (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése).

Sikeres vizsga: a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg összességében, és minden részvizsga-feladaton minimum 40 %-ot elért.

VIZSGAJELENTKEZÉS:

- személyesen, papíralapon a Debreceni Nyelviskolában

- online a www.onyc.hu weboldalon

2019-es vizsganaptárunk

Nyelviskolánkban szóbeli vizsgát angol, német, francia és holland nyelvből, írásbeli vizsgát bármelyik nyelvből szervezünk.

Az írásbeli vizsga időpontja A szóbeli vizsga időpontja Választható nyelvek és szintek Jelentkezési határidő Fontos információk
2019.01.05 2019.01.04-10.

angol, német nyelv

alap-, közép- és felsőfok,

eszperantó** nyelv alap- és középfok

2018.12.05

Pótjelentkezés

nem lesz!

Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod elkészül a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).
2019.02.02 2019.02.01-08.

angol, német nyelv

alap-, középfok

2019.01.07

Ritkábban oktatott nyelvek vizsgahónapja.

Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod elkészül a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).

2019.02.01-18.

arab, beás, bolgár, dán, finn, holland*, horvát, japán, kínai, latin, lengyel, magyar, ógörög, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.03.02 2019.03.01-11.

angol, eszperantó**, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.02.07 Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod elkészül a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).
2019.04.06 2019.04.05-11.

angol, eszperantó**, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.03.07 Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod elkészül a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).
2019.05.04 2019.05.02-10.

angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.04.07

Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod valószínűleg NEM készül el a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).

Javasoljuk, hogy válassz korábbi vizsgahónapot!

2019.06.01 2019.05.31-06.07.

angol, német nyelv

alap-, közép-, és felsőfok

eszperantó** nyelv alap- és középfok

szlovák nyelv alap-, közép- és felsőfok

2019.05.07

Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod biztosan NEM készül el a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).

Javasoljuk, hogy válassz korábbi vizsgahónapot!

2019.07.06 2019.07.02-06.

angol és német nyelv

alap-, középfok

2019.06.07

Ha ebben a hónapban vizsgázol, bizonyítványod biztosan NEM készül el a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi).

Javasoljuk, hogy válassz korábbi vizsgahónapot!

2019.08.03 2019.08.01-07.

angol és német nyelv

alap-, középfok

2019.07.07  
2019.09.07 2019.09.05-13.

angol, eszperantó**, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.08.07  
2019.10.05 2019.10.02-07.

angol és német nyelv

alap- és középfok

2019.09.07 Ritkábban oktatott nyelvek vizsgahónapja.
2019.10.02-14.

holland*, horvát, latin, magyar, román, svéd, szerb, szlovák, ukrán nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.11.09 2019.11.04-11.

angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv

alap-, közép- és felsőfok

2019.10.07  
2019.11.30 2019.11.29-12.05.

angol és német nyelv

alap- és középfok

2019.11.07  

Vizsgaközpontunk a változtatás jogát fenntartja!

A holland nyelvvizsgát a Debreceni Nyelviskola szervezi meg (Debrecenben).*

Az eszperantó vizsga szóbeli része a Vizsgaközpontban (Budapest) kerül megrendezésre.**

Vizsgadíjak:
 

 

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

10.500 Ft

11.500 Ft

22.000 Ft

Középfok

13.000 Ft

15.000 Ft

28.000 Ft

Felsőfok

14.500 Ft

16.500 Ft

31.000 Ft

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum akkreditált ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének

VIZSGASZABÁLYZATA (hatályos 2018. május 02-től)

http://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file/36/ORIGO_vizsgaszabalyzat.pdf

További részletes információk, vizsgaleírások, mintafeladatok itt találhatók.

Nyelviskolánkban lehetőség van Junior nyelvvizsga letételére is, melyről bővebb információt az alábbi linken talál:  http://juniorvizsga.hu/index.html